Home » Πόσιμο Νερό » Τιμολόγηση νερού ύδρευσης στις βιομηχανικές ζώνες της χώρας μας.

Τιμολόγηση νερού ύδρευσης στις βιομηχανικές ζώνες της χώρας μας.

Advertisements

assets_LARGE_t_420_7243265

1.  Η τιμή πώλησης του κυβικού μέτρου (m3) ύδατος καθορίζεται ανά τετράμηνο ή εξάμηνο, η έναρξη του οποίου συμπίπτει με την περίοδο χρέωσης, δεν αποκλεί­εται όμως να καθοριστεί και για μικρότερες χρονικές περιόδους, ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης.

2.  Το κόστος άντλησης ανά (m3) υπολογίζεται λαμ­βάνοντας υπόψη τις λειτουργικές δαπάνες άντλησης νερού, τις δαπάνες αποσβέσεων, τις δαπάνες συντήρη­σης του εξοπλισμού, καθώς και την μέση ειδική ημερή­σια κατανάλωση νερού της ΒΙΠΕ. Λαμβάνεται ως μέση ειδική ημερήσια κατανάλωση νερού η θεωρητική μέση ειδική ημερήσια κατανάλωση νερού στις ΒΙ.ΠΕ. που ανέρχεται σε 2,3 m3. Εντός τριετίας η μέση ειδική ημερήσια κα­τανάλωση νερού αναπροσαρμόζεται σταδιακά μέχρις ότου φθάσει το 150% της πραγματικής μέσης ημερήσιας κατανάλωσης. Κατά το διάστημα της προσαρμογής η μέση ειδική ημερήσια κατανάλωση προσαρμόζεται ανά εξάμηνο με το 1/6 της διαφοράς μεταξύ της θεωρητικής και του 150% της πραγματικής μέσης ειδικής ημερήσιας κατανάλωσης.

3. Επειδή το νερό είναι φυσικός πόρος εν ανεπαρκεία, οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για συνετή διαχεί­ριση και ανακύκλωση.

4.  Στους μεγάλους καταναλωτές ή σε όσους έχουν αυξημένη ειδική κατανάλωση επιβάλλεται διαφορετικό ανάλογο τιμολόγιο. Ο ΦΟΕ καθορίζει το όριο κατανά­λωσης για τον καθορισμό του «μεγάλου» ή «ειδικού» καταναλωτή.

5. Η τιμή πώλησης ανά κυβικό μέτρο (m3) νερού κα­θορίζεται από το κόστος άντλησης και τον συντελεστή πολιτικής νερού. Η τιμή πώλησης αυξάνεται προοδευτι­κά αυξανομένης της απόλυτης κατανάλωσης της εγκα­τεστημένης επιχείρησης. Όταν αυξάνεται η ειδική κατα­νάλωση της εγκατεστημένης επιχείρησης (m3/στρέμμα και ημέρα), επιβάλλεται πρόσθετη τιμή με συντελεστή προσαύξησης. Τα όρια κατανάλωσης βάσει των οποίων επιβάλλονται οι ποσοτικές επιβαρύνσεις μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του ΦΟΕ.

6. Αναλυτικά η ενιαία μέθοδος υπολογισμού της τιμής πώλησης του νερού στις ΒΙ.ΠΕ. έχει ως εξής:

Τπ = Κν* Ρ όπου

Τπ = Τιμή πώλησης (€/m3)

Κν = Κόστος άντλησης νερού (€/m3)

Ρ = Συντελεστής Πολιτικής Νερού που κυμαίνεται από (0 – 1,2)

Kv =[ A.(Σi/Σ)+S+Ε+Y+Ev+Δ]/ΠΝ (€/m3)

Όπου: Α Αποσβέσεις = ΠΜ/ΖΠΜ + ΗΜ/ΖΗΜ +Γ/ΖΓ (€/χρόνο)

ΠΜ, ΗΜ και Γ η σημερινή αξία αντικατάστασης των έργων και υποδομών Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρομη­χανικών έργων και Γεωτρήσεων αντίστοιχα, σε ευρώ.

ΖΠΜ, ΖΗΜ και ΖΓ οι χρόνοι ζωής των έργων ΠΜ, ΗΜ και Γ αντίστοιχα, σε χρόνια.

Σi: H διατεθείσα έκταση της ΒΙ.ΠΕ. που υδροδοτείται.

Σ: Η συνολική έκταση της ΒΙ.ΠΕ.

S: Η δαπάνη συντήρησης των υποδομών S = ΠΜ. SΠM + HM. SHM

SΠΜ και SΗΜ οι ετήσιοι συντελεστές συντήρησης των υποδομών ύψους 3% και 6% αντίστοιχα

Ε: Το ετήσιο κόστος απασχόλησης προσωπικού (€)

Υ: Το ετήσιο κόστος αναλώσιμων και λοιπών υλικών.

ΕΝ: η ετήσια Ενεργειακή δαπάνη ανύψωσης νερού (Ε)

Δ: Διάφορες ετήσιες δαπάνες, που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω.

ΠΝ: Η ετήσια πωλούμενη ποσότητα νερού

Η προκύπτουσα τιμή πώλησης είναι η τιμή βάσης πώ­λησης ενός κυβικού μέτρου νερού. Η τιμή αυτή επιβα­ρύνεται όταν η μηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει όρια μεταξύ των οποίων υπάρχει κλιμάκωση της τιμής του νερού ή όταν η προκύπτουσα κατανάλωση είναι πολ­λαπλάσια της ειδικής κατανάλωσης.

7. Το κόστος υδροδότησης εκάστης εγκατεστημένης επιχείρησης, υπολογίζεται ανά μήνα, ως ακολούθως:

Μηνιαίο Κόστος Υδροδότησης Εγκατεστημένης Επι­χείρησης =

(τιμή πώλησης νερού) X [(κυβικά μέτρα κατανάλωσης του μηνός) X (1+ επιβάρυνση τιμής)κλιμακωτά] X (1+Συντελεστής Προσαύξησης)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Μ3) ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΙΜΗΣ

Από 0 – όριο 1

0%

Από όριο 1 – όριο 2

5%

Από όριο 2 – όριο 3

10%

Από όριο 3 – όριο 4

15%

Από όριο 4 – όριο 5

20%

Από όριο 5 – όριο 6

25%

Από όριο 6 – όριο 7

30%

Από όριο 7 – όριο 8

40%

Από όριο 8 – όριο 9

50%

Από όριο 9 – όριο 10

75%

Μεγαλύτερο από όριο 10

100%

Τα όρια μηνιαίας κατανάλωσης της ΒΙ.ΠΕ. μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του ΦΟΕ.

Ο συντελεστής προσαύξησης εξαρτάται από την κα­τανάλωση της εγκατεστημένης επιχείρησης σε σχέση με την ειδική κατανάλωση της ΒΙ.ΠΕ. ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ

0 – 3 Φορές

0%

3 – 5 Φορές

5%

5 – 10 Φορές

10%

Πάνω από 10 φορές

12%

Το κόστος υδροδότησης επιβαρύνεται με τον προ­βλεπόμενο ΦΠΑ.

8.  Η κατά τα ανωτέρω τιμολόγηση – κοστολόγηση ισχύει για άντληση απλώς του νερού από γεωτρήσεις και διανομή του χωρίς ιδιαίτερη φυσική ή χημική επε­ξεργασία. Εάν έχει παρασχεθεί και ειδική επεξεργασία, προστίθεται στο ανωτέρω κόστος άντλησης και δια­νομής νερού και το ειδικά υπολογιζόμενο κόστος επεξεργασίας. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλην των γεωτρήσεων (υδροληψία από πηγές, φράγματα κ.λπ.) υπολογίζεται το κόστος προμήθειας, επεξεργασίας και διανομής του νερού, όπως διαμορφώνεται στην ειδική εκάστοτε περίπτωση. Το κόστος παρακολούθησης της ποιότητας του νερού συμπεριλαμβάνεται στις διάφορες δαπάνες υδροδότησης.

9. Οι πραγματοποιούμενες καταναλώσεις προκύπτουν από τις ενδείξεις των υδρομέτρων. Είναι όμως δυνατόν να καταλογισθούν από τον ΦΟΕ τεκμαρτές καταναλώ­σεις βάσει ιστορικών στοιχείων ή στοιχείων επομένων περιόδων, σε περιπτώσεις βλάβης των υδρομέτρων ή παράνομης σύνδεσης.

πηγή:

Α/α Αριθμ. εγγράφου Είδος εγγράφου Αρχή έκδοσης Περιοχή ΦΕΚ Έτος
1. Φ/Α.5/6/13083/990/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2981Β 2013
Περίληψη
Εγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Έδεσσας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
2. Φ/Α.5/10/13082/989/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2982Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
3. Φ/Α.5/18/13085/992/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2979Β 2013
Περίληψη
Εγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανι­κής Περιοχής Κομοτηνής σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
4. Φ/Α.5/21/13087/994/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2978Β 2013
Περίληψη
Εγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
5. Φ/Α.5/25/13086/993/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2977Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
6. Φ/Α.5/26/13080/987/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2983Β 2013
Περίληψη
Εγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανι­κής Περιοχής Λαμίας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
7. Φ/Α.5/27/13079/986/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2984Β 2013
Περίληψη
Εγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Φλώρινας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
8. Φ.Α.5/1/12277/911/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2818Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
9. Φ.Α.5/5/12280/914/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2812Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Δράμας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
10. Φ.Α.5/11/12285/919/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2815Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
11. Φ.Α.5/12/12278/912/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2819Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Καλαμάτας Τμήμα Β΄ (ΜΕΛΙΓΑΛΑ) σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
12. Φ.Α.5/12/12284/918/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2811Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Καλαμάτας Τμήμα Α΄ (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ) σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
13. Φ.Α.5/14/12279/913/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2820Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Καρδίτσας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
14. Φ.Α.5/19/12389/927/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2813Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
15. Φ.Α.5/24/12281/915/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2816Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
16. Φ.Α.5/28/12283/917/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2817Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Πρέβεζας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
17. Φ.Α.5/34/12282/916/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2814Β 2013
Περίληψη
Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Ορεστιάδας σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: