Home » Οικονομοτεχνικά » Υδραυλικά υπό πίεση.

Υδραυλικά υπό πίεση.

Advertisements

ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/122/2/Π.Ε./ΦΝ312/00 : Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της εγκυκλίου αρ. 20/1997.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου αριθμ. 20/10.7.97 της ΓΓΔΕ και με αφορμή ερωτήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τις περιπτώσεις δημοπράτησης έργων των οποίων ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει εκτός του <κοινού αντικειμένου> (εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης) και τμήματα που ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία των Υδραυλικών και Η/Μ έργων :

1. Οπως προβλέπει και η παρ. 4γ της προαναφερόμενης εγκυκλίου στις ανωτέρω περιπτώσεις το <κοινό αντικείμενο> αποτελεί στον προϋπολογισμό Υπηρεσίας χωριστό και ενιαίο τμήμα το οποίο αθροίζεται στον προϋπολογισμό των τμημάτων εργασιών που ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία Η/Μ και Υδραυλικών Έργων, προκειμένου να προσδιοριστούν οι τάξεις του ΜΕΕΠ που θα κληθούν στον διαγωνισμό.

Συνεπώς στη δημοπράτηση παρομοίων έργων καλούνται επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ εγγεγραμμένες στην κατηγορία των Η/Μ και Υδραυλικών Έργων, οι οποίες καλύπτουν με την τάξη εγγραφής τους τους εξής επιμέρους προϋπολογισμούς, κατά περίπτωση:

α. Κατηγορία Μ/Μ: Αποκλειστικά Η/Μ αντικ/ + κοινό αντικείμενο

Κατηγορία ΥΔΡ: αποκλειστικά ΥΔΡ αντικείμενο

β. Κατηγορία Η/Μ: αποκλειστικά Η/Μ αντικείμενο

κατηγορία ΥΔΡ: αποκλειστικά ΥΔΡ αντικ + κοινό αντικείμενο

Έτσι είναι σαφές ότι η άθροιση του κοινού αντικειμένου γίνεται μόνο μία φορά στις ανωτέρω περιπτώσεις α και β.

Είναι αυτονόητο ότι οι παραπάνω συνδυασμοί κατηγοριών και τάξεων εργοληπτικών επιχειρήσεων ΜΕΕΠ (περιπτώσεις α και β) καλούνται υποχρεωτικά στις δημοπρασίες των έργων, στα οποία προκύπτει αντίστοιχος προϋπολογισμός έργου.

Για την καλύτερη κατανόηση των οδηγιών σας επισυνάπτουμε πίνακα παραδειγμάτων, στο τέλος της εγκυκλίου αυτής.

2. Με την ευκαιρία αυτή διευκρινίζουμε ακόμα, ότι για την εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου αριθμ. 20/1997 ο όρος <εξωτερικά δίκτυα> αναφέρεται στα δίκτυα πάσης φύσεως (δίκτυα μεταφοράς , διανομής κλπ), τα οποία βρίσκονται έξω από τα κτίρια και οικόπεδα σε αντιδιαστολή με τα εσωτερικά δίκτυα (ή κτιριακές εγκαταστάσεις ή εσωτερικές εγκαταστάσεις) που αφορούν τα πάσης φύσεως δίκτυα μέσα σε κτίρια και οικόπεδα , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ, Κτιριοδομικού Κανονισμού και Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι τα έργα εσωτερικών δικτύων πάσης φύσεως ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία των Η/Μ έργων.

3. Για την εξεύρεση του προϋπολογισμού του κοινού αντικειμένου και των αντικειμένων που ανήκουν αποκλειστικά στις κατηγορίες των Υδραυλικών και Η/Μ έργων, συνυπολογίζονται σε κάθε ένα από αυτά και οι δαπάνες για όλες τις αναγκαίες προεργασίες και συναφείς εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις, φρεάτια, αποκαταστάσεις κλπ.).

4. Είναι προφανές ότι η παραγρ. 5 της εγκυκλίου αριθμ. 20/97 δεν αφορά και τα ,εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης – άρδευσης> για τα οποία έχει γίνει εκτενή αναφορά στις προηγούμενες παραγράφους εγκυκλίου.

5. Τέλος τονίζουμε ότι η γνωμοδότηση αριθμ. 527/99 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναφέρεται σε παρόμοιο θέμα, κατόπιν ερωτήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δεν γίνεται δεκτή

6. Της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι.

——————————————————————————————

ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/04/60/ΦΝ 312/Εγκ.20/97 : Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση “υδραυλικών έργων υπό πίεση”

1. Μετά την απόφαση αριθμ. Δ15/10666/18.7.96 του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ με την οποία έγινε αποδεκτή η γνωμοδότηση αριθμ. 419/96 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τα οποία σας κοινοποιούμε κατωτέρω για ενημερωσή σας, σας παρέχουμε και τις ακόλουθες οδηγίες για θέματα που αφορούν στο αντικείμενο του θέματος της παρούσας εγκυκλίου.

2. Με τη γνωμοδότηση αυτή γίνεται δεκτό ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή στο ΜΕΕΠ εργοληπτικών επιχειρήσεων στην κατηγορία “Υδραυλικά έργα υπο πίεση”, δεδομένου ότι η κατηγορία αυτή δεν έχει συμπεριληφθεί στις υφισταμένες έξι κυρίες (πλήρεις) κατηγορίες δημοσίων έργων ούτε στις οκτώ υποκατηγορίες εξειδικευμένων επιχειρήσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά συνέπεια η αναγραφή της “κατηγορίας” των “Υδραυλικών έργων υπό πίεση”, που γινόταν σε βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ, Δε δίνει δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες για την κατασκευή δημοσίων έργων.

3. Από το γεγονός αυτό, της συνύπαρξίας δηλαδή για το ΜΕΕΠ κατηγορίας “Υδραυλικών έργων υπό πίεση”, προκύπτει η υποχρέωση των φορέων που ασχολούνται με τη σύνταξη μελετών και διακηρύξεων δημοπράτησης δημοσίων έργων, να μην εντάσσουν εργασίες στην “κατηγορία” αυτή, δεδομένου ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε αντίστοιχη κατηγορία του ΜΕΕΠ.

4. Ειδικά για το χαρακτηρισμό και την ένταξη κάποιων εργασιών στις κατηγορίες Υδραυλικών ή Η/Μ έργων τονίζουμε τα εξής:

α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.6422/34, σχετικά εκτελεστικά διατάγματα κλπ) τα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης χαρακτηρίζονται ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

β) Παράλληλα όπως στην Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών δργων (απόφαση 345/0/30317/4.6.79 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ) περιλήφθηκαν και τα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης που μέχρι τότε ανήκαν μόνο στην κατηγορία των Η/Μ έργων.

γ) Συνεπώς όταν δημοπρατούνται έργα που αφορούν εξωτερικά δίκτυα άρδευσης και υδρευσης θα καλούνται υποχρεωτικά τόσο οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην κατηγορία των Η/Μ έργων και οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην κατηγορία των Υδραυλικών έργων, καθόσον σύμφωνα με τα παραπάνω τα έργα αυτά αποτελούν κοινό αντικείμενο των κατηγοριών αυτών. Επίσης όταν δημοπρατούνται έργα που περιλαμβάνουν εκτός από το ανώτερω κοινό αντικείμενο και άλλα ενιαία τμήματα εργασιών που ανήκουν αποκλειστικά στις κατηγορίες Υδραυλικών ή Η/Μ έργων, τότε οι εργασίες που αφορούν εξωτερικά δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης (κοινό αντικείμενο) θα αποτελούν στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας χωριστό και ενιαίο τμήμα, το οποίο θα καθορίζεται στα υπάρχοντα τμήματα εργασιών που ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία Η/Μ και Υδραυλικών έργων, προκειμένου να προσδιορισθούν οι αντίστοιχες τάξεις των ΜΕΕΠ που θα κληθούν στο διαγωνισμό.

5. Σημειώνεται ακόμα ότι στις περιπτώσεις που δημοπρατούνται έργα, που αφορούν εξωτερικά δίκτυα αερίων καθώς και πάσης φύσεως υγρών, όταν τα υγρά μεταφέρονται εντός κλειστών αγωγών υπό πίεση, θα καλούνται μόνο επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην κατηγορία των Η/Μ έργων.

6. ‘Υστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να λάβουν γνώση της εγκυκλίου αυτής όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι και να φροντίσετε για την εφαρμογή της.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: