Home » Οικονομοτεχνικά » Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Advertisements

Σύσταση Μητρώου

Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων, που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν.2362/1995 (Α’ 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης.

Η σύσταση και η λειτουργία του Μητρώου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν.2472/1997 (Α’ 50) – Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).  Η πρόσβαση στα στοιχεία του Μητρώου πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών απορρήτων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, των κανόνων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου απορρήτου που προβλέπεται σε ειδικότερες διατάξεις. (άρθρο 11 παρ.1 και 7 του Ν.4013/2011)

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής: Μητρώο) αποτελείται από δύο επι μέρους υποσυστήματα, ήτοι:

α. Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων

β. Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Μητρώου, τον δικτυακό τόπο τήρησής του, τη δομή, το περιεχόμενο και την πρόσβαση σε αυτό, τη διαδικασία έκδοσης κωδικών ηλεκτρονικής καταχώρησης, τα κατά περίπτωση καταχωρούμενα στοιχεία σε κάθε υποσύστημα, τον χρόνο καταχώρισης αυτών, τα κατά περίπτωση υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση και τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της προσήκουσας τήρησης του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρο 11 παρ.5 του Ν.4013/2011)

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β’).

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου

Η υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρχίζει την 2α Μαΐου 2013. (άρθρο 8 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων είναι υποχρεωτικό να καταχωρείται το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων (αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων) που ξεκινούν με Πρωτογενές Αίτημα από τις 02/05/2013 για τους ΟΤΑ και είναι προϋπολογισμού 1.000 ευρώ και άνω, χωρίς ΦΠΑ. (Συχνές Ερωτήσεις για το Κ.Η.Μ.Δ.Σ)

Δηλαδή όλα τα αιτήματα, οι εγκρίσεις αιτημάτων καθώς και οι προκηρύξεις -προσκλήσεις (όπως αναφέρονται κατωτέρω) των ΟΤΑ, για συμβάσεις έργων μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, προϋπολογισμού άνω των 1.000,00 €, από 1 Μαϊου 2013 εντάσσονται στις διατάξεις περί Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου. (Ενημερωτικό Σημείωμα ΚΕΔΕ 21.01.2013)

Πεδίο εφαρμογής

Για την εφαρμογή του Ν.4013/2011 ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α’63) και 60/2007 (Α’64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) οι οποίες, όμως, έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να μειώνεται με την απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμφωνίες – πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων, καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών.

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3978/2011 (Α’ 137) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας), στις συμβάσεις που εξαιρούνται από το νόμο αυτόν σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). (άρθρο 11 παρ.1 του Ν.4013/2011)

Οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012 εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4038/2012 (Α’ 14) οι οποίες έχουν προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ και συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσής τους, και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 και της παρ. 4 του άρθρου 3 της ΚΥΑ. (άρθρο 2 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων

Στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων καταχωρίζονται, μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων, όλα τα αιτήματα των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995, για τη σύναψη συμβάσεων που υπάγονται στον Ν.4013/2011.

Ειδικότερα, αναρτώνται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων:

1. Τα Πρωτογενή Αιτήματα

ήτοι όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών των Φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, με τα οποία ζητείται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση δημοσίων έργων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Ως πρωτογενή αιτήματα καταχωρίζονται όλα τα αιτήματα των Υπηρεσιών οι οποίες έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να θεμελιώνουν, για λογαριασμό του Φορέα τους, αίτημα προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης δημοσίων έργων (ενδεικτικά, Τμήματα ή Δ/νσεις Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών, Οικονομικού) πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης. Παράδειγμα:

– Φορέας: Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

– 3 Δ/νσεις της Γ.Γ.Ε. ζητούν την προμήθεια 6 laptops, από 2 η καθεμία.

– Τα αιτήματα αποστέλλονται στην αρμόδια Δ/νση Διοικητικού, η οποία θεμελιώνει για λογαριασμό της Γ.Γ.Ε. πρωτογενές αίτημα προμήθειας των 6 laptops.

– Η Δ/νση Διοικητικού καταχωρίζει το πρωτογενές αίτημα στο Μητρώο.

– Ανάληψη Δέσμευσης Πίστωσης από την αρμόδια Υπηρεσία. (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Π1/151/18.01.2013)

Το πρωτογενές αίτημα λοιπόν είναι το έγγραφο εκείνο που ανάλογα με τη διοικητική σας διαδικασία, θεμελιώνει αίτημα προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης δημοσίων έργων και διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ως πρωτογενές αίτημα μπορεί να θεωρηθεί το αίτημα που γίνεται άπαξ κάθε χρονιά για να εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις από τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό, με αντικείμενα προς καταχώρηση τις κατηγορίες ειδών με βάση τα ΚΑΕ για τα οποία γίνεται αίτηση πίστωσης και ποσότητες προσδιορισμένες με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Ως εγκεκριμένο αίτημα μπορεί να θεωρηθεί η απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρωτογενούς αιτήματος. (Συχνές Ερωτήσεις για το Κ.Η.Μ.Δ.Σ)

Στην περίπτωση των συμβάσεων δημοσίων έργων ή μελετών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α’ 42), τα οποία εντάσσονται σε πρόγραμμα, ως πρωτογενές αίτημα καταχωρίζεται το δημόσιο έγγραφο από το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών διευκρινίζεται ότι ως πρωτογενές αίτημα, καταχωρείται η πρόταση χρηματοδότησης του έργου ή της μελέτης με το συνημμένο του τεχνικό δελτίο. (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Δ17α/22/1/2013/ΦΝ463/31.01.2013)

Ως πρωτογενές αίτημα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα/μελέτες καταχωρείται το αίτημα της Υπηρεσίας προς την Διαχειριστική Αρχή (μετά από σχετική πρόσκληση), συνοδευόμενο από Τεχνικό Δελτίο Έργου.

Ως πρωτογενές αίτημα για τα έργα/ μελέτες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους καταχωρείται το αίτημα της Υπηρεσίας προς την αρμόδια Δ/νση Προγράμματος Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων (Δ11) Τμήμα α της Γ.Γ.Δ.Ε.,συνοδευόμενο από απλό Τεχνικό Δελτίο Έργου ή τεχνική περιγραφή.Την καταχώρηση του αιτήματος θα διενεργεί ο Δικαιούχος. Ο αριθμός του Κοινού Λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) θα αναγράφεται και στο αίτημα της Υπηρεσίας.(εγκύκλιος Υπ. Αν. Ανταγ. Υποδ. Μεταφ.& Δικτ.17/Δ17γ/102/3/ΦΝ463/17.04.2013)

Στην περίπτωση προγραμματισμένων ή περιοδικά επαναλαμβανόμενων αιτημάτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών όπως είναι ιδίως η προγραμματισμένη συντήρηση δημοσίου έργου, ο καθαρισμός κτιρίου και η ετήσια προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πρωτογενές αίτημα θεωρείται το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο δηλώνεται η πρόθεσή της για τη σύναψη σχετικής σύμβασης.

Ως πρωτογενές αίτημα σε έργα ΕΣΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης. (Συχνές Ερωτήσεις για το Κ.Η.Μ.Δ.Σ)

Τα πρωτογενή αιτήματα καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη του αιτήματος του φορέα ο οποίος υποβάλλει το συγκεκριμένο αίτημα. (άρθρο 4 παρ.1α της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

2. Τα Εγκεκριμένα Αιτήματα

ήτοι όλα τα αιτήματα για τα οποία έχει εγκριθεί η αντίστοιχη δαπάνη είτε με τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του Π.Δ. 113/2010 (Α’ 194), είτε με την ένταξή τους σε αντίστοιχο προϋπολογισμό (άρθρο 8 Π.Δ. 113/2010) ή ΣΑΕ ή ανάλογη διαδικασία.

Ως εγκεκριμένο αίτημα σε έργα ΕΣΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί η απόφαση ένταξης της πράξης έργου σε ΣΑΕ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Εάν η απόφαση ένταξης σχετίζεται με τη σύναψη πολλαπλών δημοσίων συμβάσεων, τότε το εγκεκριμένο αίτημα θα είναι κοινό για κάθε περίπτωση.(Συχνές Ερωτήσεις για το Κ.Η.Μ.Δ.Σ)

Ως εγκεκριμένο αίτημα για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα/ μελέτες καταχωρείται η απόφαση ένταξης που εκδίδεται από τη διαχειριστική αρχή.

Ως εγκεκριμένο αίτημα για τα έργα / μελέτες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους καταχωρείται η απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες έργων/μελετών.

Ως εγκεκριμένο αίτημα για τις προμήθειες που χρηματοδοτούνται από τακτικό προϋπολογισμό καταχωρείται η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό ΥΔΕ (όπου απαιτείται) που εκδίδεται από την αρμόδια Οικονομική υπηρεσία που για τη Γ.Γ.Δ.Ε είναι η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών (Δ18) /Τμήμα α. (Υπ. Αν. Ανταγ. Υποδ. Μεταφ.& Δικτ. εγκύκλιος 17/Δ17γ/102/3/ΦΝ463/17.04.2013)

Τα εγκεκριμένα αιτήματα καταχωρίζονται αμέσως μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης, με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη της οικείας πράξης έγκρισης του αιτήματος ή της απαιτούμενης ανάλογης ενέργειας. (άρθρο 4 παρ.1β της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

3. Προκήρυξη ή και πρόσκληση

ήτοι το πλήρες κείμενο διακηρύξεων ή προσκλήσεων που αφορούν σε εγκεκριμένα αιτήματα ανάλογα με την ακολουθητέα διαδικασία. (άρθρο 3 παρ.1 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις καταχωρίζονται αμέσως μετά τη δημοσίευση τους στο ΦΕΚ και την ανάρτηση στη Διαύγεια με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών. Οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις που δεν δημοσιεύονται καταχωρίζονται μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή την υπογραφή τους κατά περίπτωση με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών. (άρθρο 4 παρ.1γ της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Οι παραπάνω καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1) το όνομα του φορέα,

2) τον ΑΦΜ του,

3) το είδος της προμήθειας, υπηρεσίας ή δημοσίου έργου,

4) τον προϋπολογισμό,

5) τις τεχνικές προδιαγραφές,

6) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του π.δ. 113/2010 (Α’ 194),

7) την ένταξη, ειδικά για τις προμήθειες, στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

Συμπληρωματικά σε οικεία πεδία καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και την προκήρυξη ή πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 11 παρ.2α του Ν.4013/2011)

Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων

Στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων,καταχωρίζονται υποχρεωτικά, μέσω ηλεκτρονικής διαδικτυακής φόρμας ή διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων, όλες οι δημόσιες συμβάσεις, με ευθύνη του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, μετά τη υπογραφή τους και πάντως πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης.

Ειδικότερα, καταχωρίζονται:

1. Οι δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων

Οι συμβάσεις καταχωρίζονται αμέσως μετά την υπογραφή τους, με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης. (άρθρο 4 παρ.1δ της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

2. Οι Εντολές Πληρωμών,

ήτοι όλες οι εντολές για ενταλματοποίηση ή οι εντολές πληρωμής καθώς και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία, ποσό, εκδών οικονομικός φορέας).

Εντολή Πληρωμής (πράξη για καταχώρηση στο Μητρώο) νοείται το διαβιβαστικό των δικαιολογητικών δαπάνης προς την Υ.Δ.Ε. για έλεγχο ή σε Υπόλογο για πληρωμή, ανάλογα με τη συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται για την πληρωμή της συναφθείσας σύμβασης. (Συχνές Ερωτήσεις για το Κ.Η.Μ.Δ.Σ)

Οι εντολές πληρωμών ή οι εντολές για ενταλματοποίηση καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών. (άρθρο 3 παρ.1 και 4ε της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Οι παραπάνω καταχωρίσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1) τα ονόματα των συμβαλλομένων μερών,

2) τον ΑΦΜ τους,

3) το είδος της σύμβασης,

4) το αντικείμενό της, με αναφορά της ποσότητας και του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary – CPV) ανά είδος,

5) τον προϋπολογισμό της,

6) τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010,

7) τον τρόπο εκτέλεσης δαπανών και το ύψος της κάθε καταβολής. (άρθρο 11 παρ.2β του Ν.4013/2011)

Διαδικασία καταχώρισης

Τα πρωτογενή αιτήματα, τα εγκεκριμένα αιτήματα, οι προκηρύξεις ή προσκλήσεις, οι συμβάσεις και οι εντολές πληρωμών, αναρτώνται στον οικείο δικτυακό τόπο του Μητρώου.

1. Για το σκοπό αυτό, αναγράφεται επί του σχετικού σχεδίου εγγράφου ο χαρακτηρισμός «αναρτητέο στο Μητρώο».

2. Σε οποιαδήποτε καταχώριση απαιτείται η επισύναψη του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011.

3. Σε περίπτωση που τα καταχωρούμενα στο Μητρώο ηλεκτρονικά αρχεία διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή, τότε αναρτώνται ιδίως σύμφωνα με τα πρότυπα που προβλέπονται στην παρ. 2 περ. III, του άρθρου 3 της ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ 1317 Β’).

4. Η πρόσβαση στο Μητρώο γίνεται με τα ίδια στοιχεία πρόσβασης που χρησιμοποιούνται και στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Ο ορισμός των χρηστών και η διαχείριση των στοιχείων κάθε φορέα θα γίνεται από τους αρμόδιους – ανά φορέα – διαχειριστές του Προγράμματος Διαύγεια.

5. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης και εφόσον απαιτείται τροποποίηση ή διαγραφή των σχετικών στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας ή του συνημμένου αρχείου, η τροποποίηση ή η διαγραφή δύναται να γίνει με μέριμνα του εισηγητή – συντάκτη του καταχωρούμενου στοιχείου / αρχείου εντός χρονικού διαστήματος εβδομήντα δύο (72) ωρών από την καταχώριση. Μετά την παρέλευση των εβδομήντα δύο (72) ωρών η εν λόγω διαδικασία γίνεται από την υποομάδα Υποστήριξης φορέων, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του συντάκτη. Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της παρούσας.

4. Μετά την ολοκλήρωση κάθε καταχώρισης, και τροποποίησης, το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συντάκτη που έχει δηλωθεί κατά τη διάρκεια της καταχώρισης. Στο μήνυμα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία και ο μοναδικός αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ). Ο ΑΔΑ οφείλει να αναγράφεται πάνω στο σχέδιο του κάθε εγγράφου (πρωτογενές αίτημα, εγκεκριμένο αίτημα, προκήρυξη, σύμβαση, εντολή πληρωμής ή εντολή ενταλματοποίησης) καθώς και στα ακριβή αντίγραφα, και αποτελεί στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 2362/1995. Ο δικτυακός τόπος τήρησης του Μητρώου είναι eprocurement.gov.gr.

Σε περίπτωση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων, το Μητρώο επιτρέπει την καταχώριση του ΑΔΑ στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων/πρωτόκολλο που διαθέτει ο φορέας, καθώς και στα ακριβή αντίγραφα των ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων.

Ηλεκτρονική διεύθυνση τήρησης του Μητρώου – Εγγραφή χρηστών

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων τηρείται στην Ηλεκτρονική Πύλη (Portal) του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Για την είσοδο σε αυτό ακολουθείται η εξής πορεία: http://www.eprocurement.gov.gr – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ- Περισσότερα- επιλογή του συνδέσμου που αντιστοιχεί στην προς καταγραφή Πράξη.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες διενέργειας δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων (ενδεικτικά, Δ/νσεις και Τμήματα ή άλλες οργανικές μονάδες Οικονομικού, Προμηθειών, Διοικητικού, κ.λ.π.) των Υπουργείων πρέπει να ορίσουν χρήστες, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε οι υφιστάμενοι χρήστες του Προγράμματος Διαύγεια είτε άλλα πρόσωπα, εφόσον προηγηθεί η εγγραφή τους ως χρηστών σε αυτό, και να αποστείλουν άμεσα τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, Υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας, username στη Διαύγεια) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mds@gge.gr . ώστε να αποκτήσουν στοιχεία πρόσβασης στο Μητρώο από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία απόκτησης στοιχείων πρόσβασης είναι απαραίτητη, άλλως η κατά τον νόμο υποχρεωτική καταχώριση στο Μητρώο είναι αδύνατη. (Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων Π1/151/18.01.2013)

Στο Μητρώο καταχωρούνται από τους υπεύθυνους συντάκτες όλα τα στοιχεία μιας σύμβασης τα οποία, σε συνδυασμό με τις διοικητικές πράξεις που ήδη καταχωρούνται στη Διαύγεια, διασφαλίζουν τη διαφάνεια όλων των διαδικασιών για τις προμήθειες του Δημοσίου, σε όλα τα βήματα, από τη δημιουργία του σχετικού αιτήματος έως και τις πληρωμές. Η πρόσβαση στο μητρώο γίνεται, για λόγους διευκόλυνσης, με τα ίδια στοιχεία σύνδεσης που διατηρούνται και στο πρόγραμμα Δι@ύγεια. Περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο http://agora.gov.gr/. (ΥΠ. Δ.Μ.&ΗΔ. ΔΙΣΚΠΟ /1.8/οικ.22216/10.11.2011)

Για περισσότερα σχετικά με την εγγραφή των χρηστών στο Μητρώο, δείτε την Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγ., Υποδ., Μεταφ. & Δικτύων εγκ. 1/ Π1/ 678/26.03.2013 και τις Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις.

Κανονικότητα της δαπάνης – Ισχύς των πράξεων

Η καταχώριση αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων στο Μητρώο, καθώς και η αναφορά του ΑΔΑ αποτελούν στοιχεία της κανονικότητας της δαπάνης κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995. (άρθρο 11 παρ.6 του Ν.4013/2011)

Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευσή τους σε αυτήν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές επί μέρους διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έκδοση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, για τις λοιπές πράξεις που κατά την παρούσα καταχωρίζονται στο Μητρώο, δεν εκτελείται οποιαδήποτε σχετική δαπάνη, εάν δεν έχει προηγηθεί η καταχώρισή τους και η έκδοση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012.

Οι ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου δεν θίγουν τις σχετικές δικονομικές ρυθμίσεις ως προς την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, ούτε τις ρυθμίσεις που ισχύουν για τις διοικητικές προσφυγές.

Αν το κείμενο της κατά νόμο δημοσιευμένης πράξης δεν ταυτίζεται με το αντίστοιχο κείμενο που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο, ισχύει το κείμενο που έχει δημοσιευτεί. Ως προς τις πράξεις που δεν δημοσιεύονται καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο, εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ του κειμένου που καταχωρήθηκε και του κειμένου της πράξης ισχύει το τελευταίο. (άρθρο 7 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου στο Μητρώο δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή δημοσιότητας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. (άρθρο 3 παρ.6 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Εκκρεμείς συμβάσεις

Στο Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων καταχωρίζονται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα όλες οι εκκρεμείς συμβάσεις κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4013/2011, μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα σχετικά τεχνικά και λειτουργικά θέματα, ιδίως ως προς τα στοιχεία και τον χρόνο καταχώρισης, καθώς και τα υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση. (άρθρο 11 παρ.8 του Ν.4013/2011)

Όσον αφορά σε εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες πριν τις 02/05/2013 για τους ΟΤΑ αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.8 του Ν.4013/11, η οποία θα ορίζει τα σχετικά για το τι πρόκειται να είναι υποχρεωτικό προς ανάρτηση (θα ρυθμίζει τα σχετικά τεχνικά και λειτουργικά θέματα, ιδίως ως προς τα στοιχεία και τον χρόνο καταχώρισης, καθώς και τα υπόχρεα πρόσωπα για την καταχώριση). (Συχνές Ερωτήσεις για το Κ.Η.Μ.Δ.Σ)

Διασυνδέσεις Μητρώου

Το Μητρώο διασυνδέεται:

α) Με το «Πρόγραμμα Διαύγεια», προκειμένου, με την καταχώριση των στοιχείων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 3861/2010 (Α’112), να ενημερώνεται ταυτόχρονα με τις βάσεις δεδομένων του «Διαύγεια» και το Μητρώο, σύμφωνα με τον τεχνικό σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το Μητρώο. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο Μητρώο και με βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις και

β) με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την παρακολούθηση της εύρυθμης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του δημοσίου τομέα, ως προς το σκέλος της έγκρισης και πληρωμής δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων. (άρθρο 11 παρ.3 του Ν.4013/2011)

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διασύνδεση των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο μητρώων, καθώς και τη διασύνδεση του Μητρώου με κάθε άλλο μητρώο που τηρείται από τις υπηρεσίες του Δημοσίου για την παρακολούθηση της πορείας ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων για ελεγκτικούς, δημοσιονομικούς και στατιστικούς σκοπούς. (άρθρο 11 παρ.4 του Ν.4013/2011)

Η υποχρέωση καταχώρισης των στοιχείων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου στο Μητρώο δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή δημοσιότητας που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. (άρθρο 3 παρ.6 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Το Μητρώο επιτρέπει την αυτόματη αναδημοσίευση των καταχωρημένων στοιχείων στον οικείο δικτυακό τόπο του κάθε Φορέα. (άρθρο 3 παρ.7 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Στα καταχωρούμενα στοιχεία που αφορούν στα έγγραφα που αναρτώνται περιλαμβάνονται και τα ελάχιστα απαραίτητα μεταδεδομένα που προσιδιάζουν με σαφήνεια την ταυτότητα του εγγράφου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β’/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».(άρθρο 3 παρ.8 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Το Μητρώο παρέχει τις απαραίτητες διεπαφές για την αυτόματη άντληση και αξιοποίηση του συνόλου των στοιχείων του από άλλα πληροφοριακά συστήματα. (άρθρο 3 παρ.9 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Έλεγχος της προσήκουσας τήρησης του Μητρώου

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Μητρώου γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Κατά την καταχώριση λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι όλα τα στοιχεία των αναρτημένων εγγράφων ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.

Οι αρμόδιοι για την ανάρτηση φορείς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η ορθότητα, προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των στοιχείων που αναρτώνται. (άρθρο 4 παρ.2,3,4 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012)

Σχετικά με το συντονισμό και την υποστήριξη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, δείτε το άρθρο 5 της ΚΥΑ Π1/ 2380/18.12.2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: