Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 210/2012 Κλιμ. Τμ. 7 / Μη νόμιμη η συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ όταν δεν αποδεικνύεται ότι αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, αλλά στην εξυπηρέτηση συμφερόντων μεμονωμένων δημοτών.

Πράξη 210/2012 Κλιμ. Τμ. 7 / Μη νόμιμη η συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ όταν δεν αποδεικνύεται ότι αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, αλλά στην εξυπηρέτηση συμφερόντων μεμονωμένων δημοτών.

Advertisements

Πράξη 210/2012 Κλιμ. Τμ. 7 / Νομοθεσία- Νομολογία / Ελεγκτικό Συνέδριο / Έτος 2012 / Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Τμήμα 7 Συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού της ΔΕΗ. Μη νόμιμη, καθόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν αποδεικνύεται ότι η πραγματοποίησή της αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, αλλά στην εξυπηρέτηση συμφερόντων μεμονωμένων δημοτών. Μη νόμιμη δαπάνη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 210/2012

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου
Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η αναπληρώτρια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, με την 20/24.8.2012 πράξη της, αρνήθηκε να θεωρήσει το 103, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ που αφορά στην καταβολή ποσού 111.375,80 ευρώ στη φερόμενη ως δικαιούχο Δ.Ε.Η. Α.Ε. συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Δ.Ε. ΧΧΧ του Δήμου ΧΧΧ. Ως αιτιολογία για την άρνησή της η αναπληρώτρια Επίτροπος προέβαλε ότι η εν λόγω δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι: α) δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως της δαπάνης και β) η επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού αποβλέπει στη διευκόλυνση της ηλεκτροδότησης κατοικιών, αποθηκών και σταύλων προς εξυπηρέτηση ορισμένων κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής και όχι για τους αναφερόμενους στην παρ. 1 περ. α 3 του άρθρου 75 του ν.3463/2006 ήτοι για κοινοφελείς σκοπούς  καθώς και για την τόνωση και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας εν γένει. Ο Δήμος ΧΧΧ, με το υπ αριθμ. πρωτ. 16678/12.9.2012 έγγραφο του Δημάρχου του επανυπέβαλε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα και ζήτησε τη θεώρησή του, προσκομίζοντας την 29/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτρόπης του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε σχετική πίστωση και υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Η αναπληρώτρια Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της, για το δεύτερο, όμως, μόνο προβαλλόμενο λόγο, με συνέπεια να ανακύψει η παρούσα διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 22.10.2012 έκθεσή της, προς το Κλιμάκιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 1 του π.δ/τος  774/1980 (ΦΕΚ Α΄, 189), 139 παρ. 1 του π.δ/τος 1225/1981 (ΦΕΚ Α΄, 304) και 77 παρ.2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), σε συνδυασμό με την ΦΓ8./22431/6.10.2004 (ΦΕΚ Β΄, 1620) κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8./52557/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄, 62/25.1.2007) και  ΦΓ8./22043/4.4.2012   (ΦΕΚ Β΄, 1213/11.4.2012) όμοιες.
ΙΙ. Στο άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114) ορίζεται ότι: «Οι δημοτικές και οι Κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως τους τομείς: α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως: 1. (…) 3. Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. 4. (…)». Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι οι δημοτικές αρχές οφείλουν να διευθύνουν και να ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, αποσκοπώντας στην προστασία, ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, στις δε αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
III. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, από τα συνοδεύοντα το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα: Κατόπιν των 4238/4.8.2009 και 12945/12.7.2011 εγγράφων των Δήμου ΧΧΧ προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., ο Προϊστάμενος Χρηστών Δικτύου της περιοχής ΧΧΧ της ανωτέρω εταιρείας γνωστοποίησε στο Δήμο: α) με το Φ.487/2860/31.8.2011 έγγραφό του, ότι η δαπάνη συμμετοχής του Δήμου για την επέκταση του δικτύου για την ηλεκτροδότηση οικίας κ. ΧΧΧ στο Δ.Δ. ΧΧΧ ανέρχεται στο ποσό των 26.609,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, β) με το Φ.487/2858/31.8.2011 έγγραφό του, ότι η δαπάνη συμμετοχής για την επέκταση του δικτύου για την ηλεκτροδότηση δύο αποθηκών των κ.κ. ΧΧΧ και ΧΧΧ στο Δ.Δ. ΧΧΧ ανέρχεται στο ποσό των 15.011,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, γ) με το Φ.487/2861/31.8.2011 έγγραφό του, ότι η δαπάνη συμμετοχής για την επέκταση του δικτύου για την ηλεκτροδότηση τεσσάρων αποθηκών (ΧΧΧ, ΧΧΧ, ΧΧΧ και ΧΧΧ) στο Δ.Δ. ΧΧΧ ανέρχεται στο ποσό των 45.266,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, δ) με το Φ.487/2862/31.8.2011 έγγραφό του, ότι η δαπάνη συμμετοχής για την επέκταση του δικτύου για την ηλεκτροδότηση ακινήτου ΧΧΧ στο Δ.Δ. ΧΧΧ ανέρχεται στο ποσό των 11.195,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και ε) με το Φ.487/2863/31.8.2011 έγγραφό του, ότι η δαπάνη συμμετοχής για την επέκταση του δικτύου για την ηλεκτροδότηση του σταύλου κ. ΧΧΧ στο Δ.Δ. ΧΧΧ ανέρχεται στο ποσό των 13.293,69 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Κατόπιν αυτού, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΧΧΧ, με την 29/30.3.2012 απόφασή της, ψήφισε πίστωση ποσού 111.375,80 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 για τη συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη ηλεκροδότησης ΧΧΧ και για την πληρωμή της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την αναπληρώτρια Επίτροπο, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν αποδεικνύεται ότι η πραγματοποίησή της αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Ειδικά δε όσον αφορά τις δαπάνες συμμετοχής του Δήμου για την επέκταση του δικτύου για την ηλεκτροδότηση της οικίας κ. ΧΧΧ στο Δ.Δ. ΧΧΧ, που ανήλθε στο ποσό των 26.609,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, και για την ηλεκτροδότηση ακινήτου ΧΧΧ στο Δ.Δ. ΧΧΧ, που ανήλθε στο ποσό των 11.195,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, προκύπτει ότι πρόκειται για εξυπηρέτηση συμφερόντων μεμονωμένων δημοτών και ότι οι επίμαχες δαπάνες δεν δύνανται να θεωρηθούν νόμιμες ως ερειδόμενες στη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 εδ. γ) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθόσον δεν πραγματοποιούνται κατ’ ενάσκηση των αναφερόμενων στο άρθρο αυτό αρμοδιοτήτων του Δήμου. Περαιτέρω, ούτε στην ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτρόπης γίνεται ειδική μνεία και αναφορά του Δήμου στις ειδικότερες συνθήκες ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας με την ανάληψη της εν λόγω δαπάνης. Τα δε επικαλούμενα από το Δήμο ΧΧΧ με το αριθμ. πρωτ. 16678/12.9.2012 έγγραφο του προβάλλονται αορίστως, καθόσον η επικαλούμενη τόνωση της τοπικής οικονομίας δεν τεκμηριώνεται και δεν προκύπτει σαφώς από τα στοιχεία του φακέλου. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 103, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού εκατόν έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (111.375,80 €), δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: