Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » ΠΡΑΞΗ 17/2013-Το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο σύμβασης ΕΚΠΟΤΑ είναι ο τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης των υλικών. Αναγκαίο δικαιολογητικό για την πληρωμή είναι το δελτίο εισαγωγής του προμηθευόμενου υλικού στην αποθήκη.

ΠΡΑΞΗ 17/2013-Το ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο σύμβασης ΕΚΠΟΤΑ είναι ο τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης των υλικών. Αναγκαίο δικαιολογητικό για την πληρωμή είναι το δελτίο εισαγωγής του προμηθευόμενου υλικού στην αποθήκη.

Advertisements

Image

ΠΡΑΞΗ 17/2013-Από τις διατάξεις  των άρθρων 25 και 36 της 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ΦΕΚ Β΄ 185), προκύπτει ότι στο ελάχιστο νόμιμο  περιεχόμενο της  σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου προμηθευτή,  περιλαμβάνονται  ο  τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης των υλικών και ότι  αναγκαίο δικαιολογητικό    για την  πληρωμή της αξίας τους στον προμηθευτή, είναι  το δελτίο εισαγωγής του προμηθευόμενου υλικού στην αποθήκη του οικείου φορέα, τούτο δε  ανεξάρτητα αν πρόκειται για προμήθεια υλικών που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό της αναθέτουσας αρχής  ή  προορίζονται για άμεση χρήση, εφόσον στις διατάξεις αυτές δεν γίνεται σχετική διάκριση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 17/2013

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η κρινόμενη υπόθεση, παραδεκτώς εισάγεται στο Κλιμάκιο  αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 π.δ. 774/1980  (ΦΕΚ Α΄, 189)   και 77 παρ.2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), προκειμένου να αποφασίσει για την άρση της διαφωνίας του Επιτρόπου στη 2η Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ, ως προς τη θεώρηση του 633, οικονομικού έτους 2012, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ,  που αφορά στην καταβολή ποσού 14.760,00 ευρώ,  στη φερόμενη ως δικαιούχο  εταιρεία «ΧΧΧ», ως αμοιβή  για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός αντλητικού συγκροτήματος.
ΙΙ. Από τις διατάξεις  των άρθρων 25 και 36 της 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., ΦΕΚ Β΄ 185), προκύπτει ότι στο ελάχιστο νόμιμο  περιεχόμενο της  σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ   της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου προμηθευτή,  περιλαμβάνονται  ο  τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης των υλικών και ότι  αναγκαίο δικαιολογητικό    για την  πληρωμή της αξίας τους στον προμηθευτή, είναι  το δελτίο εισαγωγής του προμηθευόμενου υλικού στην αποθήκη του οικείου φορέα, τούτο δε  ανεξάρτητα αν πρόκειται για προμήθεια υλικών που αποτελούν πάγιο εξοπλισμό της αναθέτουσας αρχής  ή  προορίζονται για άμεση χρήση, εφόσον στις διατάξεις αυτές δεν γίνεται σχετική διάκριση (πρβλ. πράξ. VII Τμ. Ελ.Συν. 141/2009, 39/2009, 222/2008, Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου VII Τμ. 38/2012 ).
IΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα  στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 532/21.12.2011 απόφαση του Δημάρχου ΧΧΧ ανατέθηκε στην εταιρεία «ΧΧΧ», η προμήθεια και εγκατάσταση,  στην τοπική κοινότητα ΧΧΧ, ενός αντλητικού συγκροτήματος,  έναντι αμοιβής 14.760,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. Ακολούθως, υπεγράφη η 14314/9.1.2012 σχετική σύμβαση προμήθειας, στην οποία ωστόσο δεν προσδιορίζεται ο τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια  μηχανήματος. Για την πληρωμή  δε της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας εκδόθηκε,  βάσει του 1702/17.2.2012 πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής και του 2566/17.2.2012 τιμολογίου της αναδόχου, το  επίμαχο χρηματικό ένταλμα, στα δικαιολογητικά του οποίου δεν επισυνάπτεται δελτίο εισαγωγής του στις αποθήκες του  Δήμου ΧΧΧ. Το χρηματικό αυτό ένταλμα πληρωμής δεν θεωρήθηκε, τελικά, από τον αρμόδιο Επίτροπο με την αιτιολογία ότι   στην προαναφερόμενη σύμβαση δεν προσδιορίζεται ο τόπος, τρόπος και χρόνος  παράδοσης του αντλητικού συγκροτήματος και ότι στα δικαιολογητικά του  δεν περιλαμβάνεται  το προαναφερόμενο δελτίο εισαγωγής. Με  δεδομένα αυτά και  αφού, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, στη  σύμβαση προμήθειας πρέπει να προσδιορίζεται ο τόπος, τρόπος και χρόνος παράδοσης των σχετικών υλικών, για την πληρωμή δε  της αξίας τους απαιτείται η έκδοση δελτίου εισαγωγής τους στις αποθήκες του οικείου δήμου,  η εντελλόμενη  με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη  δεν είναι νόμιμη και  δεν πρέπει αυτό να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 633, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ΧΧΧ, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (14.760,00 €), δεν  πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: