Home » Ελεγκτικό Συνέδριο » Πράξη 2/2013-Από 31.3.2011 οι δαπάνες μετακίνησης με ιδιωτικό όχημα των υπαλλήλων των δημοτικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 0,15 ευρώ/χλμ, 0,05 ευρώ/χλμ και 0,03 ευρώ/χλμ, σε περίπτωση χρήσης αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας και μοτοποδήλατου αντίστοιχα.

Πράξη 2/2013-Από 31.3.2011 οι δαπάνες μετακίνησης με ιδιωτικό όχημα των υπαλλήλων των δημοτικών επιχειρήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 0,15 ευρώ/χλμ, 0,05 ευρώ/χλμ και 0,03 ευρώ/χλμ, σε περίπτωση χρήσης αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας και μοτοποδήλατου αντίστοιχα.

Advertisements

Πράξη 2/2013-Από 31.3.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης  του  ν.3943/2011),  για τον προσδιορισμό και την  καταβολή  των δαπανών μετακίνησης  των υπαλλήλων των δημοτικών επιχειρήσεων, που είναι Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. (άρθρο 1 παρ. 5 του ν. του ν. 3833/2010, όπως συμπληρώθηκε με την  παρ. 5  του άρθρου 90 του ν. 3842/2010), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2685/1999 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων νομοθετημάτων και, ως εκ τούτου,  η καταβαλλόμενη σε αυτούς δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρήσεως ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου   δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα  δεκαπέντε λεπτά (0,15)  του ευρώ  για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, τα πέντε λεπτά (0,05) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης  μοτοσυκλέτας και τα τρία λεπτά (0.03) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο,  σε περίπτωση χρήσης  μοτοποδηλάτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ VIΙ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΑΞΗ 2/2013

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η κρινόμενη υπόθεση, παραδεκτώς εισάγεται στο Κλιμάκιο  αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 π.δ. 774/1980  (ΦΕΚ Α΄, 189)   και 77 παρ.2 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄, 51), προκειμένου να αποφασίσει για την άρση της διαφωνίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ΧΧΧ ως προς τη θεώρηση του 61, οικονομικού έτους 2012, χρηματικού εντάλματος πληρωμής της  Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ,  ποσού 659,38 ευρώ, που αφορά στην καταβολή διαφοράς χιλιομετρικής αποζημίωσης στους δικαιούχους αυτού, υπαλλήλους του εν λόγω επιχείρησης.
ΙΙ. Ο ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 66/31.3.2011), ορίζει στο άρθρο 45, ότι: «1. … 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3833/2010, καθώς και οι διατάξεις του ν. 2685/ 1999 (ΦΕΚ 35 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται και στα Ν.Π.Ι.Δ. και στις δημόσιες επιχειρήσεις, που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄). …».
Ακολούθως, ο ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός   και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35/18.2.1999), ορίζει στο άρθρο  5, ότι: «1. Τα έξοδα μετακίνησης εντός έδρας αφορούν την κίνηση των υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσίας μέσα στην πόλη. …», στο άρθρο 6, ότι: «1. … Στα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνεται και η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, όταν επιτρέπεται κατά τις μετακινήσεις η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου … 2. Η χιλιομετρική αποζημίωση για τις, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μετακινήσεις, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών. … » και στο άρθρο 7, ότι: «1. Οι υπάλληλοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο που ανήκει στους ίδιους ή σε σύζυγο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου … ».
Κατ’ εξουσιοδότηση της προεκτιθέμενης διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.2685/1999 εκδόθηκε η 2/56533/0022/10.10.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1772) «Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα» κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην παράγραφο 1 της οποίας καθορίζεται η χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιόκτητα επιβατικά αυτοκίνητα σε δεκαπέντε λεπτά (0,15)  του ευρώ  για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, σε πέντε λεπτά (0,05) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης  μοτοσυκλέτας και σε τρία λεπτά (0,03) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο,  σε περίπτωση χρήσης  μοτοποδηλάτου.
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι από 31.3.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης  του  ν.3943/2011),  για τον προσδιορισμό και την  καταβολή  των δαπανών μετακίνησης  των υπαλλήλων των δημοτικών επιχειρήσεων, που είναι Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Ο.Τ.Α. (άρθρο 1 παρ. 5 του ν. του ν. 3833/2010, όπως συμπληρώθηκε με την  παρ. 5  του άρθρου 90 του ν. 3842/2010), εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2685/1999 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων νομοθετημάτων και, ως εκ τούτου,  η καταβαλλόμενη σε αυτούς δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρήσεως ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου   δεν μπορεί να υπερβαίνει  τα  δεκαπέντε λεπτά (0,15)  του ευρώ  για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, τα πέντε λεπτά (0,05) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης  μοτοσυκλέτας και τα τρία λεπτά (0.03) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο,  σε περίπτωση χρήσης  μοτοποδηλάτου.
IΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα  στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι  του υπό κρίση χρηματικού εντάλματος, υπάλληλοι της Δημοτικής  Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ, που συστάθηκε με το π.δ. ΧΧΧ /1982 (ΦΕΚ Α΄ ΧΧΧ) ως δημοτικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου  κοινωφελούς χαρακτήρα,   (βλ. και την  ΧΧΧ /2011  (ΦΕΚ Β΄ ΧΧΧ /11.11.2011) τροποποιητική συστατική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΧΧΧ), μετακινήθηκαν εντός έδρας της επιχείρησης,  για την εκτέλεση υπηρεσίας.  Η οφειλόμενη δε σε αυτούς χιλιομετρική αποζημίωση  για το μήνα Ιούλιο 2012,  προσδιορίστηκε, με βάση το άρθρο 3 της   επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. έτους 2009 της ΔΕΥΑ ΧΧΧ,  σε  τριάντα εννέα λεπτά (0,39) του ευρώ την ημέρα και είκοσι εννέα  λεπτά (0,29)  του ευρώ  για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ την ημέρα  και  έντεκα λεπτά (0,11) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης  μοτοσυκλέτας και σε  είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ την ημέρα  και εννέα λεπτά (0,09) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο,  σε περίπτωση χρήσης  μοτοποδηλάτου.
Για την καταβολή αυτής (χιλιομετρικής αποζημίωσης)  εκδόθηκε,  αρχικώς,  το 43, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της άνω επιχείρησης, που δεν θεωρήθηκε  από τον αρμόδιο  Επίτροπο, με την αιτιολογία ότι μη νομίμως καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση καθ’ υπέρβαση του οριζομένου,  στο άρθρο  1 της 2/56533/0022/10.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, ποσού. Ακολούθως,  η ΔΕΥΑ ΧΧΧ  αντικατέστησε το άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής με το 57/2012, όμοιο, που αφορούσε   στην καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης σύμφωνα με της διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης, το οποίο θεωρήθηκε από τον Επίτροπο και το 61/2012, επίμαχο χρηματικό ένταλμα, που αφορά στην καταβολή της  διαφοράς  που ανακύπτει μεταξύ του ποσού της χιλιομετρικής αποζημίωσης με βάση την άνω κοινή υπουργική απόφαση και εκείνου με βάσει την Σ.Σ.Ε. 2009,  το οποίο δεν θεωρήθηκε  για τους προαναφερόμενους λόγους.   Με  δεδομένα αυτά και  αφού, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, για τον προσδιορισμό της χιλιομετρικής αποζημίωσης, λόγω χρήσεως ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, για μετακίνηση εντός έδρας, των υπαλλήλων των δημοτικών επιχειρήσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2685/1999 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων νομοθετημάτων  και δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να υπερβαίνει τα δεκαπέντε λεπτά (0,15)  του ευρώ  για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, τα πέντε λεπτά (0,05) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο, σε περίπτωση χρήσης  μοτοσυκλέτας και τα τρία λεπτά (0.03) του ευρώ για κάθε χιλιόμετρο,  σε περίπτωση χρήσης  μοτοποδηλάτου, η εντελλόμενη  με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη  δεν είναι νόμιμη και  δεν πρέπει αυτό να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 61, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΧΧΧ, ποσού εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών του ευρώ (659,38 €), δεν  πρέπει να θεωρηθεί.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: