Home » Πόσιμο Νερό » Αριθ. οικ.150559/11 (ΦΕΚ 1440 Β/16-6-2011) : Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Αριθ. οικ.150559/11 (ΦΕΚ 1440 Β/16-6-2011) : Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

Advertisements

Αριθ. οικ.150559/11 (ΦΕΚ 1440 Β/16-6-2011) : Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α’ 91).

2. Τις διατάξεις του Ν 3028/02 (ΦΕΚ Α’ 153/28.06.02) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιτικής Κληρονομιάς».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 16, παρ. 4 του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280) “Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000”.

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ.1) και 24 του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ Α’ 137) “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα” και των άρθρων 9 και 13 του Π.Δ. 473/1985 (Α’ 157) “Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων”.

6. Τα Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ Α’ 213/7.10.2009) «Συγχώνευ­ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανά­πτυξης» και 187/2009 (ΦΕΚ Α’ 214/7.10.2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 της υπ. αριθμ. 2876/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού “Αλλαγή τίτ­λου Υπουργείων” (ΦΕΚ Β’ 2234).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α’ 56), “Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπουργεί­ων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009” (ΦΕΚ Α’ 221).

9. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.

10. Την υπ’ αριθμ. 69269/5387/24-10-1990 (ΦΕΚ Β’ 678) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη έργων και δρα­στηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περι­βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομέ­νου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986».

11. Την υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β’ 1022Β) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικα­ταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (ΦΕΚ Α’ 91)”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αριθμ. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β’ 332) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και’Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικατα­στάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις (Α’ 91)”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ιδίως τα άρθρα 947-1345.

14. Την υπ’ αριθμ. 2672/3.12.09 απόφαση του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

15. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1,2,3) και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 34) όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α’ 70) και το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101).

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

«Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» για τους σκοπούς της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, εφόσον προϋφίστανται της 20-12-2005, ημερομηνία έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης 43504/2005 (Β’ 1784) και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της.

Άρθρο 2

Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών για υφιστάμενες χρήσεις νερού

[Αρχή Τροποποίησης]«1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητή­σουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Μαΐου 2013» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 111084/12, ΦΕΚ-3368 Β/17-12-12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΜΕΔΙ – ΠΑΙΘΠΑ- ΠΕΚΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 160143/11 (ΦΕΚ 2834 Β/15-12-2011) ΑΠΟΦΑΣΗ – ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 110613/12 (ΦΕΚ 1881 Β/14-6-2012)ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«2. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση χορήγησης άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπει η προηγούμενη παράγραφος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αλλά υπο­βληθεί εντός δύο ετών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η άδεια μπορεί να εκδοθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, μόνο αφού επιβληθούν και εισπραχθούν τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/03 (Α΄ 280). Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 200 ευρώ για το πρώτο έτος και 500 ευρώ για το δεύτερο έτος.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 2 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[Τέλος Τροποποίησης]

3. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου παρέλθουν άπρακτες, χωρίς την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων, τότε δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος και η υδρολη­ψία θεωρείται παράνομη. Η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και την παύση της λειτουργίας της δραστηριότητας, σε περίπτωση δε γεώτρησης στη σφράγιση και καταστροφή αυτής.

4. Προκειμένου για λήψη νερού από δίκτυο δικαιοδο­σίας Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) για άλ­λες χρήσεις πλην της άρδευσης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Ε.Β.

5. Προκειμένου για λήψη νερού από δημόσια υδρο­ληψία, όπου έχουν δικαίωμα χρήσης περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η αίτηση αδειοδότησης υποβάλλεται από τον αντίστοιχο δήμο για λογαριασμό των χρηστών μετά από σχετική αίτηση τους σε αυτόν. Η άδεια χορηγείται στο Δήμο για λογαριασμό των χρηστών και καθορίζει τον τρόπο επι­μερισμού του νερού της υδροληψίας στους επιμέρους χρήστες. Το κόστος της αδειοδότησης αναλαμβάνει ο Δήμος, ο οποίος το επιμερίζει στους χρήστες.

6. Σε περίπτωση λήψης νερού από ιδιωτική υδροληψία, όπου έχουν δικαίωμα χρήσης περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χορηγείται κοινή άδεια στους επιμέρους δικαιούχους, η οποία καθορίζει τον τρόπο επιμερισμού του νερού σε αυτούς, (π.χ. Με πίνακα στον οποίο αναγράφονται χρήστες αριθμ. αγροτεμαχίου, έκταση είδος καλλιέργειας και η αντίστοιχη ποσότητα νερού και χρονική περίοδος χρήσης).

7. Σε περίπτωση που για το υφιστάμενο έργο ή τη δραστηριότητα αξιοποίησης υφισταμένου δικαιώματος χρήσης νερού απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς αυτή να έχει εξασφαλισθεί, η εξέταση της αίτησης για χορήγηση της άδειας χρήσης νερού προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία περιβαλλοντι­κής αδειοδότησης για τη λειτουργία του υφισταμένου έργου ή της δραστηριότητας. Κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης γνωμοδοτεί η αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας χρήσης νερού, Υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή η αρχή που εκάστοτε ο νόμος ορίζει εντός του χρονικού ορίου που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση, υφισταμένων αρδευ­τικών γεωτρήσεων με ετήσια αντλούμενη ποσότητα 100.000 μ3 ανεξαρτήτως βάθους, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στις υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002) και 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003) κοινές υπουργικές αποφάσεις και μέχρι την επικείμενη τροποποίηση τους στο πλαίσιο του επικείμενου νομοσχεδίου περί απλοποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θα συντάσσεται μόνο περιβαλλοντική έκθεση από τον ενδιαφερόμενο ή τον τεχνικό εκπρόσωπο του, με περιεχόμενο αυτό του πί­νακα 3 του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 69269/538790/1990 (ΦΕΚ678Β/25-10-1990) κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα υποβάλλεται και εξετάζεται με τα λοιπά δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας χρήσης από την αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων.

[Αρχή Τροποποίησης]8. Η παρεχόμενη με την άδεια χρήσης ποσότητα νερού θα αντιστοιχεί με τη δυναμικότητα του έργου υδρολη­ψίας που προϋπήρχε της 20-12-2005.- ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 2 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 3

Υπηρεσίες έκδοσης αδειών

Οι άδειες για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, εκδίδονται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμέ­νης Διοίκησης του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) που υπάγεται η σχετική αρμοδιότητα για τη λεκάνη απορροής ποταμού όπου ασκείται η χρήση, ή τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε περίπτωση συναρμοδι­ότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3199/2003 (Α’ 280) σχετική απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ή από τις αρχές που εκάστοτε ο νόμος ορίζει.

Άρθρο 4

Διαδικασία αδειοδότησης

1. Για την έκδοση των αδειών του άρθρου 3 της πα­ρούσας, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης – δή­λωσης. Η αίτηση – δήλωση συνοδεύεται με τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας, του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προ­σώπου και υποβάλλεται στην αρμόδια, για τη λεκάνη απορροής ποταμού όπου ασκείται η χρήση, Υπηρεσία Υδάτων της Περιφέρειας του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ή στην Υπηρεσία που εκάστοτε ο νόμος ορίζει.

Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, η αίτηση-δήλωση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Υδάτων της Περιφέρειας του Ν. 3852/2010, όπου διοικητικά υπάγεται η χρήση ή στην Υπηρεσία που εκάστοτε ο νόμος ορίζει, η οποία αποτελεί την επισπεύδουσα της διαδικασίας της εξέ­τασης του φακέλου αδειοδότησης αρχή.

[Αρχή Τροποποίησης]«2. Η αρμόδια για την εξέταση της άδειας Υπηρεσία Υδάτων της προηγούμενης παραγράφου, μετά την υπο­βολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, προβαίνει κατά την κρίση της στους απαραίτητους επί τόπου ελέγχους, καθώς και στους διοικητικούς ελέγχους, όπου απαιτούνται, για τη διαπίστωση της ακρίβειας και επάρ­κειας των υποβληθέντων στοιχείων.

Στην περίπτωση που για τη χρήση νερού απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011) και την υπ.αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 21/Β΄/13.01.2012) θα πρέπει η υποβολή και η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού να προωθείται παράλληλα με τη διαδικασία πε­ριβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων προχωρεί στη διαμόρφω­ση και υποβολή της γνωμοδότησής της και του πλήρους φακέλου προς την Υπηρεσία Υδάτων της αρμόδιας Απο­κεντρωμένης Διοίκησης ή σε περίπτωση συναρμοδιότη­τας ως προς την έκδοση υποβάλλονται στην Αποκεντρω­μένη Διοίκηση όπου διοικητικά υπάγεται η χρήση.

Η χημική ανάλυση για χρήση νερού άρδευσης θα υλοποιηθεί με ευθύνη των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνεργασία με τα εργαστήρια του ΥΠ.Α.Α.Τ ή συναρμόδιων Υπουργείων ή εργαστήρια Οργανισμών που εποπτεύονται από αυτά ή εργαστήρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφαρμό­ζοντας ένα σύστημα δειγματοληπτικού ελέγχου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Η αίτηση του Παραρτήματος ΙΙ και το Παράρτημα IV «Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου» συντάσσονται και υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δύναται για τη σύνταξη να ζητήσει τη συνδρομή του επιστημο­νικού προσωπικού των αρμοδίων υπηρεσιών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων καθώς και των υπηρεσιών αγροτικής ανάπτυξης και εγγείων βελτιώσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, όπως αυτό θα ορισθεί με αποφάσεις δημάρχων και περιφερειαρχών, αντίστοιχα.

Η συνδρομή του επιστημονικού προσωπικού αφορά τη συμπλήρωση της αίτησης του Παραρτήματος ΙΙ και του Παραρτήματος IV, με στοιχεία που διαθέτει και υποβάλει ο ενδιαφερόμενος και με στοιχεία που δια­θέτει η Υπηρεσία.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 4 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[Τέλος Τροποποίησης]

3. Η εισήγηση περί χορήγησης ή μη της άδειας, δι­αμορφώνεται συνεκτιμώντας τα υποβληθέντα στοι­χεία για τη συγκεκριμένη χρήση, τις περιοχές ειδικής προστασίας, την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπου αυτή απαιτείται, την περιβαλλοντική έκ­θεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 2 της παρούσας όπου αυτή απαιτείται, την υπ’ αριθμ. Φ.16/6631/1989 (Β’ 428) κοινή υπουργική απόφαση σε περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση, την υπ’ αριθμ. Δ11/Φ16/8500/1991 (Β’ 174) κοινή υπουργική απόφαση σε περίπτωση χρήσης νερού για ύδρευση, τα στοιχεία που αφορούν σε χρήσεις και έργα εντός της Περιοχής Λε­κάνης Απορροής ποταμού, καθώς και τα υφιστάμενα υδατικά αποθέματα.

Η χορήγηση της άδειας πρέπει να εξασφαλίζει συμ­βατότητα της χρήσης με τις αρχές του εθνικού σχεδι­ασμού και με το Σχέδιο Διαχείρισης της συγκεκριμέ­νης Λεκάνης Απορροής ποταμού, εφόσον αυτό υπάρχει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 3199/2003. Εφόσον δεν υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας αποτελεί η συμβατότητα με τις δράσεις για τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Μητρώου προστατευόμενων περιοχών, που καταρτίζε­ται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3199/2003.

4. Σε περίπτωση κοντινών γεωτρήσεων δύνανται οι αρμόδιες Υπηρεσίες εξέτασης και έκδοσης των αδειών να εισηγηθούν και επιβάλλουν αντίστοιχα κοινή χρή­ση μίας εκ των δύο (ή περισσοτέρων) γεωτρήσεων, με χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων (όπως κατασκευή κοινού ηλεκτρικού πίνακα, μετρητές κατανάλωσης για κάθε χρήση κλπ) και με ποινή απαγόρευσης της αδειοδότησης στην περίπτωση άρνησης των αιτούντων.

5. Η τελική εισήγηση περί χορήγησης ή μη της άδειας, διαμορφώνεται από την αρμόδια ή τις συναρμόδιες Υπη­ρεσίες Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λαμβά­νοντας υπόψη όλα τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Η άδεια χορηγείται για την ικανοποίηση των πραγ­ματικών αναγκών με ειδικές προϋποθέσεις και όρους προκειμένου να προστατευθούν οι λοιπές νόμιμες χρήσεις και τα λειτουργούντα έργα γύρω από την υδροληψία.

Άρθρο 5

Στοιχεία της αίτησης

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου της αίτησης-δήλωσης περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρ­τημα II, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και δημοσιεύεται με αυτήν. Ειδικότερα, στο εν λόγω έντυπο περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στον αιτούντα, το χώρο χρήσης, τη χρήση καθεαυτή, καθώς και στοιχεία που αφορούν στην προέλευση, την ποσότητα και την ποιότητα του νερού.

2. Στο έντυπο της αίτησης προβλέπεται χώρος, όπου αναγράφεται από την αρμόδια υπηρεσία ο κωδικός αριθμός της άδειας, εφόσον αυτή χορηγηθεί. Ο τρόπος συμπλήρωσης του κωδικού αριθμού γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 43504/2005 (Β’ 1784), ή κοινή υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Η αρμόδια Υπηρεσία Υδάτων που εξετάζει το φάκελο, οφείλει να παρέχει λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της ανωτέρω αίτησης-δήλωσης του άρθρου αυτού, το οποίο διατίθεται στους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση

1. Την αίτηση-δήλωση για την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα και χρήσεις νερού συνοδεύουν πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα II και τα εξής δικαιολογητικά:

α. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή περι­βαλλοντική έκθεση, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της παρούσας.

[Αρχή Τροποποίησης]«β. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης νερού, όπως αντί­γραφο σχετικής απόφασης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης νερού, αντίγραφο παλαιάς άδειας, παραστατικά της ΔΕΗ, βεβαίωση ή παραστατικό αρμόδιας δημόσιας αρχής. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κανένα από τα ανωτέρω αποδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος δύναται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της υδροληψίας και η μη ύπαρξη κανενός από τα ανω­τέρω αποδεικτικά.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1β ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 6 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«γ. Απόσπασμα χάρτη (1:5000) ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή ψηφιακή απεικόνιση με την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας (Χ,Ψ,Ζ) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87 εις διπλούν.»-ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1γ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 6 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]«δ. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και τη καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρε­ται στην αίτηση (χημική ή και μικροβιολογική ανάλυση νερού, όπως αυτή προβλέπεται από τη κείμενη νομο­θεσία για τις διάφορες χρήσεις νερού). Στη περίπτωση χρήσης νερού για άρδευση δεν απαιτείται προσκόμιση χημικής ανάλυσης από τον ενδιαφερόμενο.»– ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1δ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 6 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[Τέλος Τροποποίησης]

ε. Αντίγραφο νόμιμου τίτλου ή άλλη πράξη από την οποία προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: ί) συμβολαιογρα­φικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει δικαίωμα κυριότη­τας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, ίν) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο­φίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης.

στ. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περί­πτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλο­γικού οργάνου.

ζ. Σε περιοχές όπου υφίστανται συλλογικά δίκτυα δια­χείρισης νερού, βεβαίωση φορέα περί μη εξυπηρέτησης από συλλογικό δίκτυο.

η. Σε περίπτωση άδειας για υδροδότηση κτίσματος, οικοδομική άδεια ή έγγραφο από την αρμόδια Πολε­οδομική Υπηρεσία που να βεβαιώνει τη δυνατότητα υδροδότησης του.

2. Όλα τα δικαιολογητικά, πλην αυτό της παρ. 1(γ), υποβάλλονται εις απλούν.

Άρθρο 7

Στοιχεία άδειας

1. Η άδεια για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης εκδίδε­ται ως άδεια χρήσης νερού. Στο συνημμένο Παράρτημα III δίδεται ενδεικτικά υπόδειγμα άδειας χρήσης νερού για την περίπτωση υδρογεωτρήσεων.

2. Στις άδειες χρήσης νερού καθορίζονται τουλάχι­στον:

α. Η διάρκεια ισχύος της άδειας.

β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του νερού (όπως ότι η χρήση είναι μόνο για ύδρευση ή άρδευση, ότι επιβάλλονται συγκεκριμένοι όροι προστασίας της υδροληψίας κλπ.).

γ. Η ακριβής θέση της υδροληψίας.

[Αρχή Τροποποίησης]«δ. Η χορηγούμενη ποσότητα του νερού με τον κα­θορισμό ανωτάτων ορίων ημερήσιας, ωριαίας παροχής και ετήσιου όγκου νερού.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2δ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 7 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[Τέλος Τροποποίησης]

ε. Η χρονική περίοδος χρήσης του νερού σε ετήσια βάση.

στ. Η προέλευση του νερού και ο τρόπος παροχής του (επιφανειακό ή υπόγειο, σύνδεση με δίκτυο, άντλη­ση κλπ.).

ζ. Οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις ανάκλησης, τροποποίησης, κατάργησης ή ανανέωσης της άδειας.

η. Οι υποχρεώσεις του χρήστη.

3. Η άδεια που εκδίδεται αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση για την οποία υπάρχει υφιστάμενο δικαίωμα. Δεν επιτρέπεται αλλαγή της χρήσης που καθορίζεται στη χορηγούμενη άδεια, παρά μόνον κατόπιν υποβο­λής νέας αίτησης και έκδοσης νέας σχετικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 43504/2005 (Β’ 1784) κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των ανα­γκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού, η άδεια ανακαλείται και το αντίστοιχο έργο τίθεται εκτός λειτουργίας.

5. Η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού ορί­ζεται:

α) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί Σχέδιο Διαχείρισης κατά την ημερομηνία έκδοσης τους η χρο­νική διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 χρόνια και λήγει σε κάθε περίπτωση 1 χρόνο μετά την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης της συγκεκριμένης λεκάνης απορροής ποταμού. Σε ότι αφορά στις υδρογεωτρήσεις που προορίζονται για άρδευση η διάρκεια ισχύος των αδειών χρήσης νερού, λήγει ένα έτος μετά την έγκριση του αντίστοιχου Σχεδίου Διαχείρισης

β) Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί Σχέδιο Διαχείρισης κατά την ημερομηνία έκδοσης τους, η χρονική διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια καθώς και τη διάρκεια ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλο­ντικών Όρων, εφόσον αυτή απαιτείται. Για την ανανέωση των αδειών ακολουθείται η διαδικασία της υπ’ αριθμ. 43504/2005 (Β’ 1784) κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Υπηρεσία Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης : α) Τηρεί αρ­χείο των εκδιδόμενων αδειών χρήσης κοινοποιεί δε αυτές) στους ενδιαφερόμενους με αποδεικτικό επί­δοσης και συνημμένα επικυρωμένα αντίγραφα των δι­καιολογητικών της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 6 της παρούσας ίί) στις εμπλεκόμενες για την έκδοση τους υπηρεσίες που περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας και

β) Δημοσιοποιεί τις αποφάσεις εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8

Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής των κανόνων

1. Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται για την τήρηση των σχετικών όρων.

2. Ο έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών που εκδί­δονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης καθώς και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υδάτων όπως εκάστοτε ισχύει. Στους πα­ραβάτες των όρων και περιορισμών των εκδιδομένων αδειών επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που ανα­φέρονται στο άρθρο 13 του Ν. 3199/2003.

Άρθρο 9

Τροποποιητικές διατάξεις

1. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 (γ) της υπ’ αριθμ. 43504/2005 (1784 Β’) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής: γ. Ενιαίες άδειες χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σε περιπτώσεις υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και σε πε­ριπτώσεις έργων, απαραίτητων για την υλοποίηση της χρήσης, όπως ενδεικτικά για την ταμίευση, μεταφορά, άντληση, έγχυση νερού προς υλοποίηση της χρήσης.

2. Το παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως: «Σε περιπτώσεις έργων απαραίτητων για την ταμίευση, μεταφορά, άντληση, έγχυση νερού προς υλοποίηση χρήσης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του παραρτή­ματος IV της υπ’ αριθμ. 43504/2005 κοινής υπουργικής απόφασης και επιπλέον σε περιπτώσεις υδροηλεκτρι­κών έργων τα προβλεπόμενα στο Ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί και ισχύει για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης του σταθμού.»

[Αρχή Τροποποίησης]«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και προϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1784/20.12.2005) σχετική άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρού­σας, μέχρι 15 Μαΐου 2013.» – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 111084/12, ΦΕΚ-3368 Β/17-12-12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΜΕΔΙ – ΠΑΙΘΠΑ- ΠΕΚΑ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ – ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 110613/12 (ΦΕΚ 1881 Β/14-6-2012)ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [Τέλος Τροποποίησης]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

1 Ύδρευση

1.1 Πόση – διατροφή – καθαριότητα – πότισμα πρασίνου

1.2 Υδροδότηση κοινόχρηστων χώρων και δημόσιων καταστημάτων

1.3 Κλιματισμός – θερμορύθμιση

1.4 Οικοδόμηση – κατασκευές

2 Αγροτική χρήση

2.1 Άρδευση

2.2 Κτηνοτροφία

2.3 Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες, λοιπές υδατοκαλλιέργειες)

2.4 Διαβίωση ψαριών και οστρακοειδών

2.5 Αγροτοβιομηχανία (σύμφωνα με το Π.Δ. 227/1987, ΦΕΚ ΑΊ00 )

3. Βιομηχανική χρήση

3.1 Άμεση χρήση (ενσωμάτωση)

3.2 Έμμεση χρήση (επεξεργασία προϊόντων – πρώτων υλών)

3.3 Εμφιάλωση – συσκευασία νερού

3.4 Ψύξη – Θερμορύθμιση

3.5 Πυρασφάλεια

4. Ενεργειακή χρήση

4.1 Παραγωγική κίνηση – Υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις

4.2 Θερμοηλεκτρικές εγκαταστάσεις

5. Αναψυχή (για χρήσεις πλην της ύδρευσης)

5.1 Ξενοδοχειακά καταλύματα – Κατασκηνώσεις – Ξενώνες

5.2 Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (κέντρα τουρισμού, υδροθεραπευτήρια κλπ)

5.3 Αθλητικές-ψυχαγωγικές δραστηριότητες (ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, θαλάσσιο σκι, κολύμβηση, γήπεδα, κέντρα πολιτισμού, θεματικά πάρκα κλπ)

[Αρχή Τροποποίησης]«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Κωδικός Άδειας

Υδ. Διαμ.

Λεκ. Απορ.

Νομός

Χρήση

α.α. αίτησης

(συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

Ι. ΑΙΤΗΣΗ

1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης νερού 

2. ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια: ………………………………………………………………………………………………

Τμήμα Υδροοικονομίας:…………………………………………………………………………

ή

Περιφερειακή Ενότητα :………………………………………………………………………………….

Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικονομίας:………………………………….…………………

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

3.1 Για φυσικά πρόσωπα:1

Επώνυμο:……………………………………………………………………………………………………..

Όνομα:………………………………………………………………………………………………………..

Όνομα πατρός ή συζύγου:……………………………………………………………………………..

Δ/νση κατοικίας: Οδός………………………………………………………..Αριθμ……………..

Πόλη……………………………………Τ.Κ………………………………………..

Τηλ……………………………………..e-mail:…………………………………………………………….

A.T………………………Ημερ.έκδ…………………………Εκδούσα αρχή………………………

3.2 Για Ν.Π.Ι.Δ & Ν.Π.Δ.Δ.:

Οδός………………………………………Αριθμ……………………………Τ.Κ….

Τηλ……………………………………….e-mail…………………………………………………………

3.3 Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου/ων

…………………………………………………………………………………………

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου):

1.1 Γεωγραφικά στοιχεία

Νομός: ……………………………………………………………………………………………………………….

Δήμος:………………………………………………………………………………………………………………..

Δημοτική Ενότητα:……………………………………………………………………

Τοπωνυμία χρήσης νερού …………………………………………………………………………………

1.2 Ιδιοκτησιακό καθεστώς θέσης υδροληψίας ή και εκτέλεσης έργου

Ιδιωτική

Δημόσια

Δημοτική

Άλλη

……………………………………

1.3 Σε περίπτωση χρήσης έργου σε μη ιδιόκτητη έκταση

Μίσθωση

Δουλεία

Επικαρπία

Νομή

Χρησιδάνειο

Άλλη μορφή

■ ……………………………………

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

2.1 Βασικές κατηγορίες χρήσης

ΥΔΡΕΥΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Πόση–διατροφή-καθαριότητα.-πράσινο

Άρδευση

Υδρ. κοινόχρηστων χώρων & δημόσιων

Κτηνοτροφία

καταστημάτων

Υδατοκαλλιέργεια

Κλιματισμός-θερμορύθμιση

Διαβίωση ψαριών

Οικοδόμηση-κατασκευές

Αγροτοβιομηχανία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Άμεση χρήση (ενσωμάτωση)

Υδροηλεκτρική εγκατάσταση

Έμμεση χρήση

Θερμοηλεκτρική εγκατάσταση

Εμφιάλωση συσκευασία νερού

Ψύξη –θερμορύθμιση

Πυρασφάλεια

ΑΝΑΨΥΧΗ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ

Ξενοδοχεία-ξενώνες κάμπινγκ

Εγκαταστάσεις ειδ. τουρ. Υποδ.

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Αθλ. & Ψυχ. δραστηριότητες

Ποιες

2.2.Είδος και μέγεθος μονάδας εκμετάλλευσης

α. Σε περίπτωση ύδρευσης

• Έκταση πρασίνου (στρ.).

β. Σε περίπτωση άρδευσης

Είδος καλλιέργειας

Αρδευόμενη έκταση (στρ.)

Σύστημα άρδευσης

γΣε περίπτωση κτηνοτροφικής μονάδας

Είδος ζώων

Αριθμός ζώων

δ. Σε περίπτωση υδατοκαλλιέργειας, διαβίωσης ψαριών, αγροτοβιομηχανικής ή βιομηχανικής χρήσης νερού

• Είδος παραγόμενων προϊόντων……………………………………………………………..

• Δυναμικότητα του έργου (παραγωγή) ……………..…………………………………..

• Χωρητικότητα υδατοδεξαμενών (m3)

ε. Σε περίπτωση επεξεργασίας νερού (για πόση)

• Τρόπος επεξεργασίας:………………………………………………………………………………..

• Μέση ετήσια απόληψη νερού (m3/h) ………………………………………………………….

στ. Σε περίπτωση ενεργειακής χρήσης

• Παραγόμενη ισχύς μονάδας

ζ. Σε περίπτωση χρήσης νερού για αναψυχή

• Συνολική χωρητικότητα υδατοδεξαμενών (m3):………………………………………..

• Υδάτινη επιφάνεια ποταμού ή λίμνης που ασκείται η χρήση ….………..

η. Σε περίπτωση χρήσης για προστασία από τη ρύπανση

θ. Λοιπές περιπτώσεις χρήσης νερού που δεν περιγράφονται παραπάνω

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΡΟΥ:

3.1 Προέλευση (απόληψη από)

Επιφανειακό

α) Λίμνες 

Ποτάμια 

β) Μεταβατικά ύδατα

γ) Παράκτια ύδατα

δ) Άλλο

Υπόγειο

α) Γεώτρηση

β) Πηγάδι

Πηγές

Συλλογικό αρδευτικό δίκτυο (ΤΟΕΒ κλπ)

Συλλογικό υδρευτικό δίκτυο

3.2 Ποσότητα που απαιτείται με βάση τα στοιχεία της αίτησης (σε m3/έτος)2

Ετήσιος απολήψιμος όγκος νερού ……………………………………………………………………………. Περίοδος χρήσης (μήνες) από…………………………………έως………………………………………..

3.3 Ποσότητα που απαιτείται για υδατοκαλλιέργειες (σε m3/έτος)

Ετήσια απόληψη νερού ………………………………………………………………

Περίοδος χρήσης (μήνες) από…………………………………έως……………………………………………

3.4 Ποιότητα νερού που απαιτείται για τη δηλούμενη χρήση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία3

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Ο/Η ΑΙΤ……..

……………………… (υπογραφή)4

Β. ΔΗΛΩΣΗ

Ο/Η (επώνυμο) ..………………………….……………………………………………………………

(όνομα) ……………………………………………………………………………………………………..

(όνομα πατρός)………………………………………………………………………………………….

κάτοχος του υπ΄αριθμ. ……………………………………………………………………………..

με ημερ. εκδ. ……………………………………..……………………………………………………..

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ……………………………………………………..

Δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις συνέπειες του Ν.1599/1986 για ψευδή δήλωση, ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης και των δικαιολογητικών, πέραν αυτών που υπογράφουν οι κατά νόμο υπεύθυνοι, είναι αληθή και ότι αποδέχομαι πλήρως όλους τους περιορισμούς, προϋποθέσεις και ελέγχους, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

Ο/Η ΔΗΛ……..

……………………… (υπογραφή)4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ:…………………………………………………..

[1] Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας δηλώνονται τα στοιχεία όλων των συνιδιοκτητών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αστ. ταυτότητα κλπ) στο πεδίο 4 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ» και η αίτηση καθώς και η δήλωση υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση επικαρπίας υπογράφει ο επικαρπωτής (αυτός που εκμεταλλεύεται τη χρήση)

[2] Ο υπολογισμός αναγκών σε νερό γίνεται σύμφωνα με:

– Την ΚΥΑ Φ16-6631/1989 προκειμένου για αρδευτική χρήση

– Την ΚΥΑ Δ11/Φ16/8500/1991 προκειμένου για υδρευτική χρήση για ανθρώπινη κατανάλωση

– Το ΠΔ 43/2002 για τουριστικές εγκαταστάσεις

– Βιβλιογραφικές πηγές προκειμένου για ύδρευση ζώων

[3] Επισυνάπτεται η χημική ή και μικροβιολογική ανάλυση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

[4] Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. »

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

(ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση :

Τ.Κ. :

Τηλέφωνο :

FAX :

Πληροφορίες:

…………20

Αριθ. Πρωτ.:

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ………………………………………….»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 τoυ άρθ. 16 τoυ Ν.3199/2003 “Προστασία και διαχείριση των υδάτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000″ (Α’ 280).

2. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 43504/2005 (Β’ 1784), «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».

3. Την Φ.16/6631/1989 (Β’ 428), ΚΥΑ, «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση».

4. Την Δ11/Φ16/8500 (Β’ 174) ΚΥΑ, «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση» όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 299Β/08.01.91 και ισχύει.

5. Την ……………………ΚΥΑ «Διαδικασίες αδειοδότησης για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» όπως τροποποιήθηκε με την ………………….. και την ……………………

6. Την από ……… αίτηση των ενδιαφερομένων και τα δικαιολογητικά που την συνοδεύουν ……

7. Τις διατάξεις του άρθρου 186 τομέας Γ΄ υποτομέας α΄ και του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (Α΄ 87).

8. ……………………………………………………………………………………………….

9. ……………………………………………………………………………………………….

10. …………………………………………………………………………………………….

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

τη χορήγηση ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ και με τα στοιχεία:

Έργο: …………………………………………………………………………………………..

Δήμος (Διοικητική Περιοχή): ……………………………………………………………….

Οδός/Περιοχή: ……………………………………………………………………………….

Δικαιούχος: ……………………………………………………………………………………

που ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα …………………………………………………..

και στη Λεκάνη Απορροής ……………………………………………………………

1. Η άδεια αυτή ισχύει για χρήση νερού και συγκεκριμένα για ……………………………………………………………………………………….

2. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί μέχρι ……………κυβ. μέτρα νερού ανά έτος, όχι περισσότερο από ……….. κυβ. μέτρα νερού ανά ημέρα, για τη χρονική περίοδο από …………… …………… έως …………… …………………….

3. Η ποσότητα του νερού θα λαμβάνεται από …………………..……………………..

που βρίσκεται…………………………………………………………… …………..

και που ανήκει ………………………………………………………… ……………

με ………………………………………………………………………… ………….

(π.χ. με άντληση ή σύνδεση με το δίκτυο)

4. Χαρακτηριστικά του υφιστάμενου έργου

Βάθος και διάμετρος διάτρησης

Βάθος και διάμετρος σωλήνωσης

Είδος (εσωτερικό / εξωτερικό), Βάθος και διάμετρος πιεζόμετρου

Υδροστατική στάθμη (καθορισμός σημείου μέτρησης/repere) ημερομηνία μέτρησης

Κρίσιμη παροχή (κ.μ / ώρα)

Εκμεταλλεύσιμη παροχή (κ.μ / ώρα)

Παροχή (κ.μ / ώρα)

Στάθμη άντλησης (που αναφέρεται στην εκμεταλλεύσιμη παροχή)

Τρόπος άντλησης

Ηλεκτροδότηση (κωδικός ΔΕΗ) και ένδειξη μετρητή / ημερομηνία

Τύπος αντλίας

Ιπποδύναμη αντλίας

Βάθος τοποθέτησης αντλίας

Υδρόμετρο (κωδικός) – ένδειξη / ημερομηνία

Λοιπά στοιχεία: ………………………………………………………………………….

5. Η παρούσα άδεια όσον αφορά στη χρήση νερού, ισχύει για διάστημα …………….ετών, ή έως τη λήξη της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου εάν αυτή ημερολογιακά προηγείται ή ένα χρόνο μετά την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος εφόσον ημερολογιακά προηγείται, αποκλειστικά και μόνο για τις συγκεκριμένες χρήσεις, που αναφέρονται πιο πάνω και απαγορεύεται η κατά οποιοδήποτε τρόπο αλλαγή ή η τροποποίηση αυτής ή η διάθεση νερού σε τρίτους.

6. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανανεωθεί μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον η αίτηση υποβληθεί πριν τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.

7. Η άδεια αυτή είναι δυνατόν:

i. Να τροποποιηθεί, πριν από τη λήξη της, για λόγους που αφορούν το χρήστη, μετά από σχετική αίτησή του.

ii. Να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της εφ’ όσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται ή σε περίπτωση μεταγενέστερης κάλυψης των αναγκών σε νερό από δίκτυο αντίστοιχης χρήσης νερού.

iii…………………………………………………………………………………….

8. Απαγορεύεται η επέκταση της μονάδας – εκμετάλλευσης, όπου χρησιμοποιείται το νερό, παρά μόνο με νέα αίτηση και χορήγηση σχετικής άδειας.

9. Οι όροι δέσμευσης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου είναι:

i. Ο δικαιούχος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια νερού και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν αυτή επιφέρει απώλειες νερού.

ii. Ο δικαιούχος υποχρεούται να τοποθετήσει υδρομετρητή, εφόσον αυτός δεν υφίσταται, για τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού εκτός εάν η υδροληψία είναι ηλεκτροδοτημένη.

iii. Ο δικαιούχος υποχρεούται να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία των υδάτων από ρυπάνσεις.

iv. Η χορήγηση της άδειας αυτής δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση άλλων προβλεπόμενων εγκρίσεων ή αδειών και τήρησης όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου όπως καθορίζονται κατά περίπτωση από την ισχύουσα Νομοθεσία.

v. Ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας αυτής, καθώς και άλλα

στοιχεία απαραίτητα για το σκοπό αυτό.

10. Η μη τήρηση των όρων της άδειας αυτής και γενικότερα των όρων του Ν. 3199/03 επισύρει τις νόμιμες διοικητικές κυρώσεις του Ν. 3199/03.

11. ………………………………………………………………………………….

12. ………………………………………………………………………………….

ΚΩΔΙΚΟΣ : ■■■■■■■■■■■■

ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ: έως…………………………………………..

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ : έως…………………………………………..

Συνημμένο: Το δικαιολογητικό της παρ.1γ του άρθρου 6 της παρούσας ΚΥΑ

Ο Γενικός Γραμματέας » – ΑΝΤΙΚ. ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ. 110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ[Τέλος Τροποποίησης]

[Αρχή Τροποποίησης]« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ

α) Στοιχεία χρήστη ή χρηστών: (ονοματεπώνυμο)

β) Τοποθεσία: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Τοπωνύμιο, αριθμός αγροτεμαχίου θέσης έργου, συντεταγμένες της θέσης του έργου (X,Y,Z) σε ΕΓΣΑ ’87.

γ) Έτος έναρξης λειτουργίας

δ) Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά στοιχεία περιοχής έργου

δ1. Γεωλογικά στοιχεία όπως: γεωλογικοί σχηματισμοί και τεκτονική στην ευρύτερη περιοχή της θέσης του έργου, τομή ή σκαρίφημα γεώτρησης ή φρέατος1. Συμπληρώνονται προαιρετικά εφόσον υπάρχουν σε παλαιότερη άδεια ή οι Υπηρεσίες διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες.

δ2. Υδρογεωλογικά στοιχεία όπως: υδατικό διαμέρισμα – υδρολογική λεκάνη – σύντομη υδρογεωλογική διερεύνηση (υδροφόρα στρώματα, προέλευση πιθανής υδροφορίας) -Δυναμικότητα των υδροφόρων στην περιοχή – Έργα Υδροληψίας σε ακτίνα 200μ1.Συμπληρώνονται προαιρετικά εφόσον υπάρχουν σε παλαιότερη άδεια ή οι Υπηρεσίες διαθέτουν αυτές τις πληροφορίες..

ε) Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου2. Συμπληρώνονται τα πεδίαγια τα οποία υπάρχουν οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Βάθος και διάμετρος διάτρησης

Βάθος και διάμετρος σωλήνωσης

Είδος (εσωτερικό / εξωτερικό), Βάθος και διάμετρος πιεζόμετρου

Υδροστατική στάθμη (καθορισμός σημείου μέτρησης / repere) ημερομηνία μέτρησης

Κρίσιμη παροχή (κ.μ/ώρα)

Εκμεταλλεύσιμη παροχή (κ.μ/ώρα)

Παροχή (κ.μ/ώρα)3. Συμπληρώνεται αν δεν υπάρχουν στοιχεία για κρίσιμη και εκμεταλλεύσιμη παροχή »

Στάθμη άντλησης (που αναφέρεται στην εκμεταλλεύσιμη παροχή)

Τρόπος άντλησης

Ηλεκτροδότηση (κωδικός ΔΕΗ) και ένδειξη μετρητή / ημερομηνία

Τύπος αντλίας

Ιπποδύναμη αντλίας

Βάθος τοποθέτησης αντλίας

Υδρόμετρο (κωδικός) – ένδειξη / ημερομηνία

Φωτογραφία του έργου

Λοιπά στοιχεία: χωρητικότητα ταμιευτήρα, μήκος αγωγού μεταφοράς και συντεταγμένες αρχή και τέλους αγωγού, δεξαμενές αποθήκευσης νερού, συνοπτική περιγραφή τωναρδευόμενων αγροτεμαχίων κ.λπ.-ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ‘ΑΡΙΘΜ.110424/12 (ΦΕΚ 1190 Β/11-4-2012) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ [Τέλος Τροποποίησης]

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα παραρτήματα Ι, II και III.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: